به دنبال بهترین راه برای ارتباط با مشتری‌هایتان هستید؟
یک‌لینک بسازید

برای فروش باید با مشتریان خود ارتباط بگیرید
ساخت
نوع کسب و کار خود را انتخاب کنید، یک‌لینک شما آماده است
افزایش تعامل
با مخاطبان
مناسب برای
تمام کسب و کارها
گزارش دقیق
از بازدید
شما هم به جمع ۱۰۰،۰۰۰ کاربر ما بپیوندید
چه کسانی به ما اعتماد کردند؟
بازی‌های مختلف
برای تعامل بیشتر با کاربران
yeklink plus
بازی‌های مختلف را در یک‌لینک خود قرار دهید و به کاربرانتان جایزه بدهید
ساخت
گزارش‌های دقیق
از رفتار کاربران
۱۱۲
کلیک
۱۹۸
بازدید
رفتار کاربران خود را ارزیابی کنید و ببینید چه آیتم‌هایی بیشتر مورد توجه کاربرانتان قرار گرفته است.
چرا یک‌لینک؟
بیایید واقع‌بین باشیم، چه راه‌حلی برای افزایش فروش و ارتباط با مشتری‌ها از طریق یک صفحه میشناسید؟
درست آمده‌اید
یک‌لینک بهترین راه ارتباط با مشتری و افزایش فروش شماست
ساخت
بدون
فروش ندارید
با کاربرانتان تعامل ندارید
آماری از رفتار کاربران ندارید
در سرچ گوگل نیستید
با
فروشتان افزایش میابد
با کاربرانتان تعامل دارید
گزارش رفتار کاربران را دارید
در گوگل نمایش داده می شوید